حقوق بشر قربانيان تروريسم


تاریخ رویداد: 1395/07/26
مکان: دانشگاه مفيد - تالار دكتر قربان نيا
زمان: 12:00-14:00
حقوق بشر قربانيان تروريسم

  نشست علمي «حقوق بشر قربانيان تروريسم» در تاريخ دوشنبه 26/07/1395 از ساعت 12:15 الي 14:00 در دانشگاه مفيد، تالار دكتر قربان ­نيا برگزار شد.

 

سخنران اول اين نشست، جناب آقاي دكتر سيد حسين هاشمي رييس دانشكده حقوق دانشگاه مفيد بودند كه بحث خود را به  دفاع از حقوق قربانيان تروريسم و تبين مفهومي قربانيان اين اقدامات ضد بشري اختصاص دادند. ايشان در ابتداي صحبت خود با گراميداشت ياد و خاطره شهداي انقلاب اسلامي و شهداي ترور و عرض خير مقدم به خانواده اين عزيزان خصوصا همسر دانشمند هسته­اي شهيد دكتر مسعود عليمحمدي، از اقدامات نيروهاي امنيتي كشور خاصه شخص سردار سليماني فرمانده سپاه قدس جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي تحت امر وي، در رابطه با ايجاد امنيت كامل در كشور تشكر نموده و براي ايشان و همه رزمندگان خصوصا مدافعين حرم از درگاه خداوند طلب پيروزي و عزت و اقتدار نمودند و اقدامات ايشان را در مبارزه با تروريسم در داخل و خارج از كشور حركتي در جهت حمايت از انسان­هاي مظلوم خصوصا قربانيان بي­گناه ترور قلمداد نمودند. رييس دانشكده حقوق دانشگاه مفيد، در ادامه با ذكر جنايات گروهك تروريستي منافقين، با استناد به كتب غربي نگارش شده در اين زمينه خصوصا كتاب «بوش، ايران و بمب» اثر نويسنده فرانسوي اريك لوران، به ذكر آمار قربانيان تروريسم در كشور  پرداختند و بر اساس اين مستندات بيان داشتند كه منافقين با اقدامات تروريستي خود تنها در يك سال قريب به ده هزار نفر از هموطنان مظلوم ما كه اكثريت آنان افراد عادي و غير مسئول بوده اند را به بهانه حمايت از مردم به شهادت رسانده­اند. عضو هيات علمي دانشگاه مفيد منافقين را بدتراز داعش دانسته و افزودند كه اين فرقه تروريستي از هر طريق كه توانسته چه در جنگ تحميلي و چه در برهه­هاي ديگر، براي ضربه زدن به مردم ايران از هيچ تلاشي دريغ نورزيده اند. ايشان تلاش برخي افراد براي تطهير چهره منافقين را اقدامي غلط دانسته و افزودند كه محاكمه سران اين فرقه تروريستي در اوايل انقلاب هم از لحاظ شرعي قابل دفاع است و هم از لحاظ حقوق كيفري ايران و اضافه كردند كه اگر اشتباهي در كار قضايي براي محاكه آنان صورت گرفته اولا آنقدر نبوده كه بحث اصلي را منحرف كند و ثانيا اين اشتباهات جزيي در كار قضايي طبيعي است و بزرگ كردن اين اشتباهات ظلم به خانواده هاي قربانيان ترور مي­باشد. دكتر هاشمي اجراي اولين اقدام انتحاري تروريستي منتسب به منافقين دانستند و بر همين اساس به روش هاي جذب اين گروه تروريستي كه ريشه در آموزش هاي غرب به اينان دارد اشاره نمودند و بيان داشتند كه گروه هاي تروريستي از روش­هاي گوناگون براي شستشوي مغزي افراد جذب شده استفاده مي­نمايند. دكتر هاشمي  در ادامه بحث خود  با تقسيم بندي قربانيان ترور به دو دسته مستقيم (فرد قرباني) و غير مستقيم (وابستگان وي) اذعان داشتند كه  خسارات اقدامات تروريستي كه به صورت غير مستقيم ايجاد مي­شود بسيار بيشتر از خسارات مستقيم مي­باشد. ايشان تروريست­هاي فريب خورده را نيز از گروه اخير دانسته و معتقد بودند كه بسياري از افرادي كه در دام اين گروه­ها افتاده­اند را مي­توان با راهنمايي و ارشاد به راه صحيح برگرداند و با ذكر مصاديقي امكان عملي شدن اين ايده را براي حضار بازگو نمودند. رييس دانشكده حقوق دانشگاه مفيد اظهار داشتند كه مواردي از جمله بي گناهي قرباني تروريسم و هراس از تكرار حادثه از جمله  تفاوت­هايي است كه يك قرباني ترور با ديگر افراد قرباني دارد. ايشان ضرورت توجه مادي و معنوي به خانواده هاي قربانيان ترور را يكي از وظايف اصلي دولت و مسئولين عنوان كردند و با تشكر از اقدامات نهادهايي مانند بنياد شهيد و ... اين اقدامات را خوب اما ناكافي دانسته و بر لزوم استفاده از ظرفيت­هاي بين­المللي براي احقاق حقوق اين افراد تاكيد نمودند. عضو هيات علمي دانشگاه مفيد با اشاره به اسناد بين­المللي و داخلي در رابطه با جبران خسارات قربانيان تروريسم گفتند كه بند سوم تبصره 18 لايحه بودجه سال 1385 تحت عنوان وظيفه دولت به استيفاي خسارات ناشي از اقدامات تروريستي، هرچند اقدامي موثر در جهت جبران خسارت  مي­باشد اما لازم بود قانون­گذار علاوه بر استيفاء از سيستم پرداختي نيز نام مي­برد. ايشان در پايان مطالب خود با انتقاد از دبير كل سازمان ملل متحد در رابطه با عدم موضع گيري قاطع و صريح در باب اقدامات تروريستي در جهان افزودند اين اقدامات سبب بي اعتمادي ملل به اين سازمان بين المللي است. آقاي دكتر هاشمي در پايان نقش كشورهاي حامي تروريسم از جمله آمريكا و  عربستان در ايجاد، تجهيز و حمايت از گروه­هاي تروريستي را با توجه به اسناد منتشر شده در منابع مختلف، موضوعي يقيني دانسته و خاصه از دست داشتن دولت آمريكا در حادثه يازده سپتامبر با توجه به اعتراف FBI  و ... مبارزه آنان با تروريسم را ابزاري براي رسيدن به اهدافشان عنوان كردند.

بعد از ار سخنراني دكتر هاشمي، جناب آقاي قهرماني نماينده انجمن دفاع از قربانيان تروريسم ضمن معرفي اين انجمن مردم نهاد، اهم فعاليت­هاي آن را بيان نموده و با معرفي آثار مختلف در زمينه حقوق قربانيان تروريسم مهم­ترين اهداف و  زمينه­هاي پژوهشي اين  انجمن و خاصه جهت گيري­هاي عملي آن را در صحنه داخلي و بين المللي به اطلاع حضار رساندند.

سخنران دوم اين نشست جناب آقاي دكتر سيد ياسر ضيايي عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه قم بودند. ايشان در ابتداي سخنان خود با گرامي داشت ياد و خاطره قربانيان ترور و طلب صبر و اجر براي خانواده هاي اين عزيزان، از انجمن دفاع از قربانيان تروريسم و مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد جهت برگزاري اين نشست تقدير نمودند. دكتر ضيايي بحث خود را به ظرفيت­هاي صلاحيت جهاني محاكم در احقاق حقوق قربانيان تروريسم اختصاص داده و اظهار داشتند كه در طول ساليان، در جامعه بين­المللي هنجارها و ارزش­هايي شكل­گرفته كه نقض برخي از آن­ها جرم بين­المللي محسوب مي­شود كه از جمله اين موارد مي­توان از نسل كشي، شكنجه و تروريسم نام برد. عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه قم در ادامه افزودند كه  يكي از اين موارد كه دولت­ها حساسيت خاصي نيز در باب آن نشان مي­دهند جرايم تروريستي است و اظهار داشتند كه  كه تروريسم هرچند داراي مولفه­هاي بين­المللي نباشد، باز هم في نفسه يك جرم بين­المللي است و در نتيجه در حوزه صلاحيت جهاني قرار مي­گيرد و اين امر باعث مي­شود كه خانواده­هاي قربانيان ترور بتوانند در خارج از سرزمين محل ارتكاب اين جرم و يا دولت متبوع شخص تروريست، به تظلم خواهي بپردازند. ايشان در ادامه خاطر نشان كردند كه در رابطه با تروريسم 13 معاهده وجود دارد كه در حدود 6 معاهده از صلاحيت جهاني به طور خاص نام برده­اند و اين ظرفيت در عرف بين المللي و قوانين داخلي كشورها در رابطه با صلاحيت جهاني محاكم نيز وجود دارد. ايشان در ادامه با ارائه راهكارهايي به خانواده قربانيان ترور براي احقاق حقوق خود در سطح بين­المللي اظهار داشتند كه مي­توان با رجوع به كشورهاي عضو معاهداتي كه صلاحيت جهاني در محاكمه تروريست ها را پذيرفته اند، كشور محل وقوع اقدامات تروريستي، كشور متبوع تروريست و در نهايت كشورهايي كه در قوانين داخلي خود به صورت يك­جانبه محاكم خويش را صالح براي رسيدگي به اقدامات تروريستي اعلام نموده­اند مراجعه كرده و هم از لحاظ كيفري پيگيري كنند و هم از لحاظ حقوقي (جبران خسارت مادي). دكتر ضيايي با اشاره به ماده 14 ميثاق بين­المللي حقوق مدني و سياسي، عهدنامه­هاي مونترال و لاهه و هم­چنين قطعنامه­هايي مانند قطعنامه 73/13 كه بعد از حوادث تروريستي يازدهم سپتامبر در آمريكا توسط شوراي امنيت به تصويب رسيده، بيان داشتند كه اين ظرفيت وجود دارد كه خانواده­هاي قربانيان تروريسم با استناد به مواد موجود در اين اسناد  در محاكم داراي صلاحيت جهاني رسيدگي به جرايم تروريستي به تظلم خواهي بپردازند. عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه قم در پايان بحث خود مواردي از قبيل حضور متهم در دادگاه، مصونيت، سياسي بودن جرايم تروريستي، عدم استرداد اتباع مجرم يك دولت و ... را مهم­ترين چالش­هاي موجود بر سر راه صلاحيت جهاني محاكم در  احقاق حقوق قربانيان تروريسم  عنوان كرده و تلاش دولت­ها براي رفع اين چالش­ها را ضرورري دانستند. ايشان با ذكر اين نكته كه جرايم تروريستي دو جنبه حقوقي و كيفري دارند  بيان داشتند كه جنبه كيفري جرم تروريسم بر جنبه حقوقي آن تفوق دارد. دكتر ضيايي در پايان صحبت هاي خود در رابطه با اموال بلوكه شده ايران به نفع قربانيان اقدامات تروريستي وابسته به دولت آمريكا اظهار داشتند كه اين موضوع مي طلبد تا محاكم دادگستري آمريكا از طريق دعاوي مشابه بخاطر اقدامات تروريستي در ايران خاصه توسط منافقين و اعمال داعش در  سوريه و عراق به چالش كشيده شوند.

 

در پايان اين نشست همسر دانشمند شهيد، دكتر مسعود عليمحمدي با حضور در جايگاه و با تشكر از برگزار كنندگان اين نشست اظهار داشتند تا زماني كه همه ملت هاي دنيا دست در دست هم ندهند بساط تروريسم برچيده نخواهد شد و در اين مسير انجمن­هاي مردم نهاد نقش بسيار مهمي دارند. ايشان با ذكر مشكلات موجود در بين خانواده­هاي قرباني ترور تاكيد داشتند كه مشكلات عاطفي و مادي موجود قابل چشم پوشي نيست. در ادامه همسر دندانپزشك شهيد، دكتر يحيي سعيدي كه در سال 1364توسط گرهك منافقين به شهادت رسيدند با تشكر از برگزاري نشست به ذكر برخي خدمات آن شهيد و نحوه به شهادت رسيدن آن توسط تروريست هاي گروهك منافقين پرداختند.

در حاشيه اين نشست نيز نمايشگاهي از تصاوير برخي قربانيان ترور در لابي تالار دكتر قربان نيا برگزار شد.


تاریخ انتشار: 1395/07/26    
نظرات

Captcha

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com