يادواره علمي مرحوم دكتر ناصر قربان نيا


تاریخ رویداد: 1394/09/20
مکان: دانشگاه مفيد - تالار دكتر قربان نيا
زمان: 09:00-12:00
يادواره علمي مرحوم دكتر ناصر قربان نيا

مركز مطالعات حقوق تطبيقي با همكاري مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد در تاريخ 24/09/1394 همزمان باهفته پژوهش ، يادواره علمي مرحوم دكتر ناصر قربان نيا، استاد حقوق بين الملل و حقوق بشر را در دانشگاه مفيد برگزار نمود.

مراسم با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد توسط قاري ممتاز كشوري جناب آقاي توكلي از دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه مفيد آغاز شد. در ادامه جناب آقاي تقوي مجري برنامه با خواندن شعري از جامي با مطلع زير بر نامه را آغاز نمودند:

نَفَحاتُ وَصلِِک اوقَدَت جَمَرات شوقِکَ فی الحَشا
زِ غمت به سینه کم آتشی که نزد زبانه کما تشا

ضمن خير مقدم به حضار، از اساتيد دعوت نمودند تا به جايگاه تشريف بياورند.

سخنران آغازين مراسم جناب آقاي دكتر محمد نقي نظر پور معاون محترم پژوهشي دانشگاه و عضو هيات علمي گروه اقتصاد بودند. ايشان با گرامي داشت هفته پژوهش و ياد و خاطره مرحوم دكتر قربان نيا، ضمن ايراد سخناني در ارتباط با اهميت هفته پژوهش و لزوم حركت جامعه علمي كشور به اين سمت وسو اظهار داشتند كه هفته پژوهش بايد تلنگري باشد براي جامعه علمي كشور تا اساتيد، دانشجويان و دانش پژوهان از تفكر كتاب براي كتاب و پژوهش براي پژوهش فاصله بگيرند و در آثار علمي خود مباحث كاربردي را مطرح نمايند تا خلاء هاي علمي و عملي جامعه را پر كند و پوشش دهد. عضو هيات علمي گروه اقتصاد  در ادامه با معرفي شخصيت علمي دكتر قربان نيا به مقام والاي ايشان اداي احترام كرده و بيان كردند كه تجليل از عالم و انديشمند تجليل از علم و دانش است. معاون پژوهشي دانشگاه  مفيد سوابق علمي و اجرايي دكتر قربان نيا را ارزنده اعلام كرده و با معرفي برخي از افتخارات علمي ايشان در دو سنگر حوزه دانشگاه،  فقدان ايشان را براي جامعه علمي كشور خصوصا دانشگاه مفيد اسف انگيز دانستند. دكتر نظر پور در پايان با تشكر از دو مركز مطالعاتي برگزار كننده اين يادواره علمي، اقدام دانشگاه مفيد در نام گذاري آمفي تئاتر دانشگاه  به نام دكتر قربان نيا را اقدامي شايسته عنوان كردند.

 

 

در ادامه مراسم جناب آقاي دكتر محمد مهدي مقدادي مدير محترم مركز مطالعات حقوق تطبيقي كه در اين يادواره به عنوان  دبير علمي نشست حضور يافته بودند  با گرامي داشت ياد استاد قربان نيا و ذكر خاطره اي از همراهي با مرحوم دكتر قربان نيا در همايش بين المللي حق بر آموزش كه در تبريز برگزار شده بود يادواره استاد قربان نيا تحت عنوان (حق بر آموزش از منظر اسلام و نظام بين الملل حقوق بشر) راعنواني در شأن آن فقيد سعيد دانسته و بيان كردند: از مهمترين ويژگي هاي مرحوم دكتر قربان نيا، جامعيت علمي ايشان و عدم توقف وي در يك گرايش خاص حقوقي بود و  شايستگي مرحوم دكتر قربان نيا اقتضاي اين را داشت كه يادواره علمي ايشان در هفته پژوهش برگزار گردد. مدير مركز مطالعات تطبيقي دانشگاه مفيد در ادامه با ذكر حق بر آموزش به عنوان حقي كه در طول دوران با كم توجهي و بي مهري مواجهه بوده و مسير پر طلاطمي را پشت سر گذاشته با اشاره به منابع گرانسنگ اسلامي، آنها را در اجراي اين حق راه گشا دانسته و اظهار اميدواري كردند كه اين نشست هاي علمي مقدمه اي شود براي تدوين يك نظام جامع، دقيق و ژرف در مورد حق بر آموزش. عضو هيات علمي گروه حقوق افزودند: منظور از آموزش در بحث حق بر آموزش، تنها آموزش رسمي و كلاسيك نيست بلكه سخن از آموزشي است كه منجر به فرهنگ سازي و توانمند سازي مردم گردد. ايشان همچنين بكارگيري نيروهاي مردمي در اجراي حق بر آموزش را بسيار مهم عنوان كرده و اظهار داشتند كه هر كس در جامعه به هر نحوي كه مي تواند بايد در اجراي اين حق مساعدت نمايد. در ادامه برنامه زمانبندي و چگونگي اجراي پانل ها توسط دبير علمي يادواره اعلام شد و با دعوت ايشان اساتيد پانل اول بحث خود را آغاز نمودند.

 

اولين سخنران پانل اول جناب آقاي دكتر سعيد رهايي معاون محترم آموزشي دانشگاه مفيد و عضو هيات علمي گروه حقوق بودند. ايشان با طلب علو درجه براي مرحوم دكتر قربان نيا، بحث خود را با شيوه آموزشي و پژوهشي آن استاد فقيد آغاز نمودند و بيان داشتند اگر كسي به آثار بجا مانده از ايشان نظري بي افكند خواهد ديد كه بحث تحول در آموزش و پژوهش، جزء دغدغه هاي اصلي آن استاد فرزانه بوده و در آثار وي از جمله  باز پژوهشي حقوق زن، تامل در فقه، تحول در حقوق و ... تبلور يافته است؛ چرا كه مرحوم دكتر قربان نيا به جد معتقد بود كه معارف اسلامي در حوزه حقوق و اخلاق و روابط اجتماعي مي تواند حيات انساني را در دوره معاصر ما هدايت كند و قانون­مند سازد، البته مشروط به آنكه نگاهي دوباره به منابع اسلامي با شيوه پسنديده فقهي و حقوقي بشود. معاون آموزشي دانشگاه مفيد، در ادامه با يادآوري برخي صفات استاد قربان نيا اظهار داشتند: دكتر قربان نيا به تحقيق، معتقد به حق بر آموزش با تمام ويژگي هاي آن بود و همه شاهد بودند كه زندگي خود را صرف اين حق كرده بود و به ما آموخت كه بيش از آنكه بر انديشه و استعدادهايمان بباليم بايد بر تلاش ها و هدفمنديمان متمركز باشيم و هدف مان  بايد انسانيت، اعتقاد به خدا و پيراسته شدن و پيراسته كردن از پليدي ها باشد. عضو هيات علمي گروه حقوق، حق بر آموزش را حقي ويژه با ويژگي هاي اختصاصي دانستند. ايشان حق بر آموزش را حقي  ارزشي، هدفمند،  آميخته با تكليف و مقدمي(زمينه ساز ديگر حقوق) معرفي كردند و بيان داشتند كه در اصول سوم و سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين حق مورد تاكيد قرار گرفته است. دكتر رهايي حق بر آموزش را حقي گسترده عنوان كردند كه حيطه هاي مختلفي از جمله حق بر آموزش ابتدايي، آموزش حرفه اي، آموزش در حوزه سلامت و ... را پوشش مي دهد. معاون آموزشي دانشگاه مفيد با اشاره به زواياي مختلف حق بر آموزش آن را زمينه ساز مداراي ديني، قومي و نژادي دانستند. ايشان جامع ترين سند بين المللي در ارتباط با تبيين اهداف حق بر آموزش را پيمان نامه حقوق كودك عنوان كردند و در پايان با اشاره به آيات كلام الله مجيد ونيز احاديثي از ائمه اطهار (ع) در رابطه با آموزش و نقش آموزش دهندگان در اجراي حق بر آموزش بحث خود را خاتمه دادند.

 

دومين سخنران پانل اول، جناب آقاي دكتر سعيد قماشي مدير گروه و عضو هيات علمي گروه حقوق دانشگاه كاشان بودند. ايشان در ابتداي سخن، با گرامي داشت ياد استاد قربان نيا و اظهار تاسف از فقدان وي، اظهار داشتند كه بحث خود را با عنوان (قربان نيا معلم برابري و صلح) ارائه خواهند داد. مديرگروه حقوق دانشگاه كاشان، حق بر آموزش را حقي بنيادين خواندند و تفاوت بنيادين بودن آن را با حق حيات، اينگونه توضيح دادند كه بنيادين بودن حق حيات مربوط به عالم ثبوت است اما بنيادين بودن حق بر آموزش مربوط به عالم اثبات مي باشد. ايشان شناسايي و احراز ديگر حقوق را فرع بر حق آموزش دانستند و همچنين در ادامه به نقش آگاهي و تعليم، در جلوگيري از نقض حقوق بشر پرداختند. عضو هيات علمي گروه حقوق دانشگاه كاشان، آموزش چگونگي تحصيل علم، آموزش برابري ، آموزش پرهيز از خشونت، آموزش حل مشكلات و مهارت برون رفت از تنگناهاي زندگي، آموزش مدارا و روا داري و آموزش پرسش گري را شش اولويت مهم حق بر آموزش عنوان كردند و هر كدام از اين اولويت هاي شش گانه را با ذكر مثالهايي ملموس شرح داده و در انتهاي بحث  با طلب مغفرت و علو درجه براي روح بلند استاد قربان نيا سخنان خود را به پايان بردند.

قسمت بعدي برنامه اختصاص داشت به پخش كليپي در رابطه با استاد قربان نيا كه توسط كانون دانش آموختگان و روابط عمومي دانشگاه مفيد تهيه شده بود.

در ادامه برنامه، پانل دوم آغاز شد و اولين سخنران جناب آقاي دكتر احمد طباطبايي عضو هيات علمي پرديس فارابي دانشگاه تهران بودند كه سخنان خود را با عرض تسليت خدمت حضار خصوصا خانواده مرحوم دكتر قربان نيا آغاز نمودند. ايشان در ادامه با اشاره به آيات قرآن كريم بيان كردند كه آغاز خلقت انسان با  تعليم و آموزش بوده و افزودند كه ظرفيت يادگيري و تعليم، در همان آغاز در وجود انسان نهاده شده است. دكتر طباطبايي با تاكيد بر محتوي آموزش اظهار داشتند كه اعلاميه و اسناد حقوق بشري بغير از چند مورد اشاره چنداني به اين امر ندارند. عضو هيات علمي گروه حقوق پرديس فارابي مشاركت كشورهاي اسلامي خصوصا كشور ايران در تدوين معاهدات حقوق بشري را لازم دانسته و با اشاره به آيه ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون ياد دادن عبوديت را يكي از موارد مرتبط و مهم براي محتوي آموزش عنوان كردند.

 

سخنران پاياني مراسم جناب آقاي دكتر محمد حبيبي مجنده مدير گروه حقوق و عضو هيات علمي دانشگاه مفيد بودند. ايشان با تقدير از تشريف فرمايي حضار گرامي خصوصا خانواده استاد قربان نيا بحث خود را با ذكر مواد مرتبط با بحث آموزش در اسناد حقوق بشري آغاز نمودند. مدير گروه حقوق دانشگاه مفيد در ادامه با انتقاد از وضعيت كنوني جهان در رابطه با اجراي حق بر آموزش افزودند دنياي كنوني از اين حق فاصله گرفته و آن را تبديل به نياز كرده است در صورتي كه حق با نياز متفاوت است و از مهمترين اين تفاوت ها اين است كه كسي براي اجراي حق خود نبايد نه هزينه اي بپردازد و نه احساس شرم كند در صورتي كه نياز ايبن چنين نيست. ايشان با انتقاد از تفاوت آموزش رايگان در سخن و عمل، رايگان بودن حق بر آموزش را منحصر به شركت در كلاس درس نداسته و افزودند كه حق بر آموزش شامل مقدمات آن مانند انتقال فرد به محل آموزش نيز مي شود. عضو هيئت علمي گروه حقوق با اشاره به گزارشات رسمي نهادهاي بين المللي اظهار داشتند كه هرچند تلاش هايي در رابطه با اجراي حق بر آموزش توسط دولت ها صورت گرفته اما هنوز ميليون ها كودك توان رفتن به مدرسه را ندارند و اين نشان از آن است كه آموزش اولويت اول براي دولت ها نيست و اين شكست جمعي جامعه جهاني است. مدير گروه حقوق دانشگاه مفيد حق بر آموزش را حقي همگاني عنوان كرده و افزودند كه معناي همگاني بودن حق بر آموزش اين است كه هر انساني با هر شرايطي از حق آموزش برخوردار است و كسي حق منع او از آموزش را ندارد.


تاریخ انتشار: 1394/09/20    
نظرات

Captcha

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com