همایش بین المللی مبانی نظری حقوق بشر


تاریخ رویداد: 1382/02/28
مکان: قم- دانشگاه مفید
زمان: اردیبهشت 82
همایش بین المللی مبانی نظری حقوق بشر

 

 

گزارشي كوتاه از دومين همايش بين‌المللي حقوق بشر: مباني نظري حقوق بشر

 

دومين همايش بين‌المللي حقوق بشر دانشگاه مفيد با عنوان مباني نظري حقوق بشر پس از دو سال تلاش پي‌گير و مستمر اركان اصلي همايش به ويژه كميته علمي، كميته اجرايي و دبيرخانه همايش در روزهاي 27 و  28 ارديبهشت 1382 (17 و 18 مه 2003) با حضور انديشمندان و صاحب‌نظران داخلي و خارجي با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري، مركز بين‌المللي گفتگوي تمدن‌ها، دفتر برنامه عمران ملل متحد در ايران (UNDP)، مركز اطلاعات سازمان ملل در ايران (UNIC) ، كميسيون ملي يونسكو در ايران برگزار شد.

اين همايش در سه محور جداگانه، كه هر كدام در حكم همايشي مستقل بود، مهم‌ترين مسائل نظري مربوط به حقوق بشر را مورد بحث و بررسي قرار داد: 1) فلسفه حقوق بشر؛ 2) حقوق بشر و دين؛ و 3 ) حقوق بشر: جهانشمولي و تنوع فرهنگ‌ها.

تمامي برنامه‌هاي اين همايش به صورت زندة صوتي و تصويري (Onlin) از وب سايت دانشگاه پخش گرديد و هم اكنون نيز با مراجعه به سايت مقالات ارائه شده در همايش قابل دسترسي مي‌باشد.

www.Mofidu.ac.ir/Conference/

آنچه در زير مي‌آيد گزارش مختصري است از فرايند انتخاب عنوان و محورها، جذب و ارزشيابي طرح‌ها و مقالات، مباحث مطرح شده در روزهاي برگزاري همايش.

 

1 ـ انتخاب عنوان و محورهاي اصلي همايش

به دنبال برگزاري ا