افراد
دکتر سيد مسعود موسويمدیر مركز
عليرضا ملكيمعاون مركز
زهرا رزاق مرنديكارشناس پژوهش مركز
سيد مجتبي شاهرخي زادهدبير مركز
--------------------------اعضای شورای علمی مرکز مطالعات حقوق بشر
مسعود اديبعضو شوراي علمي مركز
محمد حبيبي مجندهعضو شوراي علمي مركز
سعيد رهاييعضو شوراي علمي مركز
محمد مهدي مقداديعضو شوراي علمي مرکز
سيد مصطفي مير محمديعضو شوراي علمي مركز
سید علی میرموسویعضو شوراي علمي مركز
هدايت يوسفيعضو شوراي علمي مركز
محمد رضا يوسفي شيخ رباطعضو شوراي علمي مركز
دکتر سيد مسعود موسوي
دکتر سيد مسعود موسوي
مدیر مركز
استاديار دانشکده فلسفه
02532130286
hrr@mofidu.ac.ir

تحصیلات:

1- دکتری: فلسفه از دانشگاه اوتاوا، کانادا در سال 1391

2- کارشناسی ارشد: فلسفه علم از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1378

3- کارشناسی: مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1370


عليرضا ملكي
عليرضا ملكي
معاون مركز

02532130286
armaleki@mofidu.ac.ir

تحصيلات

دوره دکتری: دانشگاه مفید؛ رشته فلسفۀ عصر جدید؛ 1397 (ناتمام).

دوره کارشناسی‌ارشد: دانشگاه مفید؛ رشتۀ فلسفه غرب؛ 1392.

دوره کارشناسی: دانشگاه مفید؛ رشتۀ فلسفه غرب؛ 1390.


زهرا رزاق مرندي
زهرا رزاق مرندي
كارشناس پژوهش مركز

025-2130287
arazaghm@mofidu.ac.ir

سيد مجتبي شاهرخي زاده
سيد مجتبي شاهرخي زاده
دبير مركز

025-32130285


--------------------------
--------------------------
اعضای شورای علمی مرکز مطالعات حقوق بشر

025-32130285
chrs2003@gmail.com

مسعود اديب
مسعود اديب
عضو شوراي علمي مركز
استاديار دانشکده فلسفه
02532130285
adibmasoud@gmail.com

تحصیلات:

1- ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم، 1376.

2- دیپلم ادبیات فارسی، بروجرد، ایران، 1364.

3- مطالعات علوم اسلامی، حوزۀ علمیۀ قم، 1363.

 


محمد حبيبي مجنده
محمد حبيبي مجنده
عضو شوراي علمي مركز
دانشيار دانشکده حقوق
02532130285
mhabibiim@gmail.com

 سوابق تحصیلی:
1- دکتری: حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، 1384؛
2- کارشناسی ­ارشد: حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1377؛
3- کارشناسی: حقوق، مجتمع آموزش عالی  قم وابسته به دانشگاه تهران، 1374؛
 


سعيد رهايي
سعيد رهايي
عضو شوراي علمي مركز
استاديار دانشکده حقوق
02532130285

سوابق تحصیلی:

1- دكتري: حقوق بين الملل، دانشگاه تهران، 1389

2- كارشناسي ارشد: حقوق بين الملل، دانشگاه مفيد، 1377

3- كارشناسي: حقوق بين الملل، دانشگاه مفيد، 1374

4- تحصيلات حوزوي از سال 1359 تا سال جاري:  پس از اتمام دوره سطح، جمعاً 14 سال حضور در دروس خارج فقه و اصول، 30 سال تدریس و تحقیق و در نهایت اخذ درجه اجتهاد.

 


محمد مهدي مقدادي
محمد مهدي مقدادي
عضو شوراي علمي مرکز
دانشيار دانشکده حقوق
02532130285
meghdadi@mofidu.ac.ir

سوابق تحصيلي:      

1- دكتري: حقوق خصوصي، دانشگاه تهران، 1390

2- كارشناسي ارشد: حقوق خصوصي،دانشگاه مفيد، 1380    

3- كارشناسي: حقوق، دانشگاه مفيد، 1378  

4- دروس حوزوي_ بيش از 8 سال دروس خارج فقه واصول از سال 1365، حوزه علميه قم


سيد مصطفي مير محمدي
سيد مصطفي مير محمدي
عضو شوراي علمي مركز
دانشيار دانشکده حقوق
02532130285
mirmohammadi@mofidu.ac.ir

تحصیلات:

1- دکتری: حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، 1388؛

2- کارشناسی ارشد: حقوق بین الملل، دانشگاه مفید، 1377؛

3- کارشناسی: حقوق، دانشگاه مفید، 1374؛

4- دروس عالی حوزه: خارج( فقه و اصول)، حوزه علمیه قم، 1368به بعد؛

5- دروس سطح حوزه: دروس سطح، حوزه علمیه قم، 1361 الی 1368؛


سید علی میرموسوی
سید علی میرموسوی
عضو شوراي علمي مركز
دانشيار دانشکده علوم سیاسی
02532130285
mirmoosavi@mofidu.ac.ir

تحصیلات:
۱. دکتری علوم سیاسی (PhD) دانشگاه تهران، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،  ۱۳۸۱
۲. فوق لیسانس روابط بین الملل، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، ۱۳۷۴
۳. لیسانس علوم سیاسی ، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، ۱۳۷۲
۴. مطالعات علوم اسلامی در حوزه علمیه قم، از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۲با گرایش فقه و اصول ( هشت سال درس خارج)
5. دوره آموزش پیشرفته زبان انگلیسی،  انگلستان، آکسفورد، آکادمی مطالعات پیشرفته، ۱۳۸۱
6. دوره آموزشی زبان متوسطه و تکمیلی، قم ، مرکز آموزش زبانهای خارجی موسسه باقر العلوم(ع)،۱۳۷۳-۱۳۷۴


هدايت يوسفي
هدايت يوسفي
عضو شوراي علمي مركز
استاديار دانشکده علوم سیاسی
02532130285
hyousefi@mofidu.ac.ir

تحصیلات

1- كارشناسي ارشد علوم سياسي از مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) در سال 1378 

2- تحصیل علوم دینی در قم از سال 1364 تا 1384

3- تحصيل زبان انگليسي از سطوح مقدماتي تا عالي در مؤسسات مختلف آموزش زبان در تهران از سال 1358-1361 و در مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) از سال 1370 تا 1372


محمد رضا يوسفي شيخ رباط
محمد رضا يوسفي شيخ رباط
عضو شوراي علمي مركز
دانشيار دانشکده اقتصاد
02532130285
yousefi@mofidu.ac.ir


 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com