مسعود اديب
مسعود اديب
عضو شوراي علمي مركز
استاديار دانشکده فلسفه
02532130285
adibmasoud@gmail.com


رزومه

تحصیلات:

 • 1376، ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم
 • 1364، دیپلم ادبیات فارسی، بروجرد، ایران
 • 1363، مطالعات علوم اسلامی، حوزۀ علمیۀ قم
 • 1363، دیپلم ریاضی و فیزیک، بروجرد، ایران

جایگاه کنونی:

عضو هیأت علمی گروه فلسفه، دانشگاه مفید، از سال 1379- تا کنون

سابقۀ تدریس:

 • تفسیرِ قرآن
 • تفسیر نهج البلاغه و حدیث
 • قواعد و ادبیات عرب
 • منطق
 • کلام اسلامی
 • تاریخ کلام اسلامی
 • فلسفۀ اسلامی
 • تاریخ فلسفۀ اسلامی
 • تاریخ ادیان ابراهیمی
 • فلسفۀ دین
 • اخلاق

این درس ها در دانشگاه های: مفید قم، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، شریف و حوزۀ علمیۀ قم تدریس شده است.

زبان خارجی:

عربی و انگلیسی- در حد متوسط

نشریات:

 • یهودیت، ترجمه ای فارسی از مقاله ای یهودی در کتاب دین ما، نوشتۀ ژاکوب نیوزنر، 2010، نشری دین، قم، ایران
 • مقالاتی در زمینه های مختلف (درباب دین، فرهنگ و مسائلِ اجتماعی) در روزنامه ها و مجله های مختلف.
 • و برخی کار های چاپ نشدۀ دیگر، شامل متون درسی.

فعالیت های علمی:

 • دبیر کمیتۀ علمی ششمین کنفرانسِ بین المللی در باب حقوق بشر «اخلاق و حقوق بشر»، که در دانشگاه مفید برگزار شده است، 11 تا 13 می .2011.
 • دبیر چهارمین کنفرانس بین المللی در باب حقوق بشر «حقوق بشر و دین»، دانشگاه مفید، 16 تا 17 می 2007.
 • عضو هیأت داوران، کنفرانسِ بین المللی در باب هویت، تفاوت و حقوق بشر، 14-15 می 2005.
 • مدیر گروه معارف قرآنی، دانشگاه مفید، 2004- 2005.
 • عضو شورای علمی مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، 2003- تا کنون.
 • عضو هیأت داوران و عضو شورای علمی، کنفرانس بین المللی در باب مبانی نظری حقوق بشر، دانشگاه مفید، قم- ایران، 17 تا 18 می 2001.
 • عضو هیأت داوران، مجلۀ نامۀ مفید، انتشارات دانشگاه مفید.
 • عضو کمیتۀ ملی اخلاق زیستی ایران.
 • معاون مرکز تحصیلی تحقیقی مطالعۀ دین، قم، 1998-9.
 • مدیر مطالعات تکمیلی دانشگاه قم، 1996-7.

فعالیت هایِ دینی:

 • عضو شورای فتوای آیت الله العظمی اردبیلی، 2002- تا کنون.
 • مجموعه سخنرانی هایی درباب تاریخ اندیشه های اسلامی در رادیو ایران، 2006.
 • مجموعه سخنرانی هایی در باب آزادی اندیشه (قرآن و حقوق بشر)، انجمن اسلامی مهندسان، تهران، 2005.
 • عضو هیأت ویراستاری مجلۀ قرآنی بشارت، 1998.
 • سخنرانی هایی در باب موضوعات گوناگون دینی در دانشگاه های مختلف، مراکز دینی، ان جی او ها و تلویزیون ایران.
 • سخنرانی های دینی در موضوعات مختلف اسلامی ( صدها مورد در طول بیست سال).

درس های شرکت شده:

 • درس انگلیسی حقوق بشر، دانشگاه سیدنی، استرالیا، 18 تا 31 جولایِ 2010.
 • مهارت های زبان انگلیسی، آکادمی اسلامی، آکسفورد، انگلستان، 2002 ( به مدت یک ماه).

کارگاه ها و کنفرانس ها:

 • گروه متخصصان بین المللی در گرامی داشت «حقوق بشر اسلامی و روز بزرگداشت بشر»، در تاریخ 5 آگوست 2009 موضوعات حقوق بشر و اسلام: اقتصاد، حقوق اجتماعی و فرهنگی، 5-6 آگوست 2009، بیروت، لبنان. (به عنوان سخنران)
 • دنیای مدرن و دینی، مرکز اسلو برای صلح و حقوق بشر. مجمع مادرید و بنیاد بین المللی گفتگو میان فرهنگ ها و تمدن ها، تهران، ایران، 2008. (به عنوان سخنران)
 • اسلام، کاربرد شریعت و حقوق بشر، BICL، لندن، 2008 (به عنوان شرکت کننده).
 • دین و مدرنیته، مرکز گفتگو میان ادیان، تهران، 2007 (به عنوان سخنران).


منابع مطالعاتی پیش نهادی

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com