سید علی میرموسوی
سید علی میرموسوی
عضو شوراي علمي مركز
دانشيار دانشکده علوم سیاسی
02532130285
mirmoosavi@mofidu.ac.ir


رزومه

۱)تحصیلات:
۱. دکتری علوم سیاسی (PhD) دانشگاه تهران، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،  ۱۳۸۱
۲. فوق لیسانس روابط بین الملل، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، ۱۳۷۴
۳. لیسانس علوم سیاسی ، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، ۱۳۷۲
۴. مطالعات علوم اسلامی در حوزه علمیه قم، از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۲با گرایش فقه و اصول ( هشت سال درس خارج)
5. دوره زبان تخصصی حقوق بشر، استانبول، 1393
6. دوره آموزش پیشرفته زبان انگلیسی،  انگلستان، آکسفورد، آکادمی مطالعات پیشرفته، ۱۳۸۱
7. دوره آموزشی زبان متوسطه و تکمیلی، قم ، مرکز آموزش زبانهای خارجی موسسه باقر العلوم(ع)،۱۳۷۳-۱۳۷۴   
پایان نامه­ ها
دکتری علوم سیاسی، اسلام سنت و دولت مدرن؛ نوسازی دولت و تحول در اندیشه سیاسی معاصر شیعه،دانشگاه تهران، راهنمایی دکتر حسین بشیریه، مشاوره آیت الله عمید زنجانی و دکتر داود فیرحی، تاریخ دفاع تیر ماه۱۳۸۱
ارشد روابط بین الملل، عوامل موثر بر چالشهای حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، راهنمایی دکتر ناصر هادیان و مشاور دکتر سمتی، تاریخ دفاع شهریور سال ۱۳۷۴
۳) وضعیت شغلی
۱.عضو شورای علمی مرکز  مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید از سال ۱۳۸۲
۲. استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید از سال ۱۳۸۱( سالهای ۸۰- ۸۴ مدیر گروه علوم سیاسی)
۳. عضو هیئت علمی و مربی گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید از سال ۱۳۷۹
۳)حوزه های مطالعاتی
۱. اندیشه و فلسفه سیاسی ( اسلام و غرب)
۲. حقوق بشر
۳. مطالعات اسلامی ( فقه و الهیات)
 ۴) کتاب ها:
1395، بنیاد اندیشه سیاسی در اسلام از تکوین تا تدوین، قم: انتشارات دانشگاه مفید.
۱۳۸۹، درس گفتارهایی در فقه سیاسی ، منصور میراحمدی ودیگران، فصل دوم اعتبار و قلمرو فقه سیاسی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
۱۳۸۴، اسلام سنت و دولت مدرن، تهران، نشر نی
۱۳۸۱، مبانی نظری حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، مشترک با سید صادق حقیقت، تهران، اندیشه معاصر( این کتاب تا کنون 18 بار تجدید چاپ شده است)
۵) مقالات
1395، مصلحت نظام و حقوق مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی، همایش امام خمینی و حقوق مردم ، مهر 1395
1395، نقش سیاسی و تاریخی مدرسه فیضیه در تجدید حیات شیعه ، مشترک با آقای رجایی نژاد، شیعه پژوهی،  شماره 5 ، قم ، دانشگاه ادیان و مذاهب، ( در حال گرفتن امتیاز علمی پژوهشی)
1394، خردگرایی و امامت انتخابی در اندیشه سیاسی معتزله، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم سیاسی، سال هجدهم، شماره 70، تابستان 94
1392، محافظه کاران و آموزه حقوق بشر اسلامی، فصلنامه حقوق بشر دانشگاه مفید ، شماره 15-16- زمستان 92
1392، جایگاه و نقش اشعری در تاسیس کلام سیاسی اهل سنت، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم سیاسی، سال شانزدهم، شماره 62، زمستان 92
1392، دین و دولت در مکتب قرار داد اجتماعی، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم سیاسی، سال شانزدهم، شماره 62، تابستان 92
1392، بازرگان، نمونه راستین اصلاح طلبی و اعتدال، نسیم بیداری
1392، عرفی گرایی فقهی، تاملی در مبانی حکومت عرفی از دیدگاه فقهای معاصر شیعه، نسیم بیداری
1392، پدر طالقانی؛نماد نواندیشی و رواداری، مهرنامه  
1391، مجتهد نوآیین، مهرنامه شماره 24، مرداد
1390،، درد بادرمان؛ استبداد و راه رهایی از آن، مهرنامه، ش 19، بهمن  
۱۳۹۰، وجوه سیاسی چالش های کلامی در عصر اموی، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت های سیاسی و بین المللی ، شماره ۲۷، پاییز
1390 تحدید دولت باشریعت؛ فقه مدرن چگونه دولت سازی می کند، مهرنامه، ش 17، آذر
1390، از الهیات رهایی بخش تا اقتدار گرایی سیاسی؛ نقش مارتین لوتر در شکل گیری اندیشه مدرن غرب، مهرنامه، ش 16، آبان
1390، چالش های نظری حکومت قانون، مهرنامه، ش 14، مرداد
۱۳۹۰، اسلام سیاسی و روابط بین الملل؛ تاملی نظری در بنیان های تقابل جویی، در مجموعه مقالات دین و روابط بین الملل، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، تیرماه
1390، فروکاهی حاکمیت به مالکیت، نقادی و ارزیابی آموزه مالکیت مشاع، مهرنامه، ش 13، تیر
1390، از بدنامی تا نقش آفرینی؛ اخلاق و سیاست از دیدگاه ماکیاولی، مهرنامه ش 12، خرداد
1390، مطهری و عقلانی سازی اجتهاد، مهرنامه شماره 11، اردیبهشت
1390، وابستگی دانش سیاسی به اخلاق، مهرنامه، شماره 10، فروردین
1389، مسحوران غرب، مهرنامه، ش 8، دی
1389، فیلسوف ناتمام، دشواری های فلسفه سیاسی فارابی، مهرنامه، ش 7، آذر
1389، سیاست بر اساس مصلحت، مهرنام، ش 6، آبان
1389، فیلسوفی در میانه طبیعت و سیاست، مهرنامه، ش 5، مهر 89
1389، نقد و بررسی کتاب مشروطه ایرانی، مهرنامه، شماره 3 مرداد 90
1389، ارتباط فقه سیاسی با فلسفه سیاسی و علم سیاست، مهرنامه، ش 1، اردیبهشت
۱۳۸۹، پدیدار شدن مذاهب فقهی و تاسیس فقه سیاسی اهل سنت، فصلنامه علوم سیاسی ، شماره ۴۹، بهار
1388، تاملی در مفهوم ولایت مطلقه از دیدگاه امام خمینی، ایران دخت، بهمن
۱۳۸۸، مصلحت و ناسازه قانون و شریعت، فرهنگ اندیشه
۱۳۸۸، صلاح ملک در اندیشه سیاسی ایران، فرهنگ اندیشه
۱۳۸۸، نهاد روحانیت و دموکراسی در ایران، مجموعه مقالات، معاونت پژوهشی دانشگاه مفید، در حال انتشار
۱۳۸۷،اسلام و حقوق بشر؛ راه سوم، ویژه نامه روزنامه اعتماد به مناسبت شصتمین سالگرد حقوق بشر، دی
۱۳۸۷، اسلام و حقوق بشر؛ رویکردها و مسایل، ویژه نامه کارگزارن، آذر            
۱۳۸۷، پوست نه پوستین، هستی شناسی و معرفت شناسی در علوم سیاسی،( ترجمه) فصلنامه علوم سیاسی، دانشگاه باقر العلوم، تابستان، ش ۴۲
 ۱۳۸۷، بازاندیشی انتقادی رویکرد فقهی به مشروطیت، مقاله ارائه شده در همایش مشروطیت و حکومت قانون، تهران، موسسه اندیشه سیاسی و اقتصادی، تابستان
۱۳۸۷،‌فقه و سیاست ورزی، نشریه شهروند، تابستان
۱۳۸۶، ناسازه حقوق بشر دینی، مقاله ارائه شده در همایش بین المللی دین وحقوق بشر دانشگاه مفید
2006, May: Religious Freedom in the Quran; the issue of apostasy, presented in the international conference of Between Text and Context; hermeneutics and scriptural politics, Utrecht, Utrecht University. Will be published by Rutledge in 2009
۱۳۸۵، مشروطیت و شالوده شکنی سنت، مقاله ارائه شده در کنفرانس علوم سیاسی دانشگاه مفید، اسفند ماه
۱۳۸۵، تعامل رویکرد عرفی و قدرسی با حقوق بشر، فصلنامه حقوق بشر، دانشگاه مفید، شماره ۲، پاییز و زمستان
۱۳۸۴، مصلحت همگانی و حکومت دینی، فصلنامه فرهنگ اندیشه، بهار
۱۳۸۳، اجتهاد و مشروطیت، فصلنامه فرهنگ اندیشه، پاییز
۱۳۸۳، آموزه مالکیت مشاع و مردم سالاری، نشریه علمی پژوهشی نامه مفید، ش ۴۴،مهر و آبان
۱۳۸۲، گفتمان اجتهاد و حقوق بشر، مقاله ارائه شده در همایش بین المللی مبانی نظری حقوق بشر، دانشگاه مفید، اردیبهشت
۱۳۸۱، اجتهاد و روابط قدرت، نشریه علمی پژوهشی نامه مفید، آذر ودی، ش ۳۲
۱۳۸۱، شالوده شکنی ساختار قدیم قدرت در ایران معاصر، فصلنامه علوم سیاسی،شماره ۲۱
۱۳۸۰، عوام و خواص از دیدگاه امام علی، مجموعه مقالات دانشنامه امام علی، ج ۵
۱۳۷۸،تاملی در فقه شورا و مشورت، فصلنامه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم،ش ۳
۱۳۷۷، مبانی نظری حقوق بشر د ر اسلام، نشریه قبسات
۱۳۷۷، مولفه های جامعه مدنی در مدینه النبی، بولتن صدا و سیما
۱۳۷۶،تجدد و نوگرایی از منظر استاد مطهری، نامه پژوهش، شماره ۷
۱۳۷۶، جایگاه انتخابات در نظام سیاسی اسلام، مجموعه مقالات ره توشه راهیان نور، دفتر تبلیغات اسلامی قم.
۱۳۷۵، مبانی دینی و فرهنگ سیاسی مشارکتی، فصلنامه نقد و نظر، شماره ۷و۸
۶)سمینارها و کنفرانس ها
1395، امام خمینی و حقوق مردم ، تهران ، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
1394، حکومت علوی ، قم ، دانشگاه مفید
1389، 2011، سمینار اسلام در اروپا، دانشگاه جان هاپکینز، بلونیا، ایتالیا
۱۳۸۸/۲۰۰۹، خرداد/ ژوین، همایش بین المللی« اقتدار روحانی در اسلام شیعی»، ارائه طرح پژوهشی بازسازی اجتهاد در حوزه معاصر قم، لندن، آکامی علوم
۱۳۸۸/۲۰۰۹، خرداد ژوین، همایش بین المللی تحول و تغییر در فقه شیعه، انگلستان، دانشگاه اگزتر
۱۳۸۶، همایش بین المللی «دین و حقوق بشر»،قم، دانشگاه مفید، مقاله ناسازه حقوق بشر دینی
۱۳۸۵، همایش بین المللی «بین متن و زمینه؛ هر منوتیک و سیاست دینی»، هلند، دانشگاه اوترخت، مقاله قرآن و آزادی مذهبی؛ موضوع ارتداد
۱۳۸۳، همایش بین المللی« لاییسیته و حقوق بشر»، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، مقاله تعامل رویکرد قدسی و عرفی با حقوق بشر
۱۳۸۲، همایش بین المللی، «مبانی نظری حقوق بشر»، قم، دانشگاه مفید، مقاله گفتمان اجتهاد و حقوق بشر
۷) پروژه های تحقیقی
1395، دولت و حقوق بشر، مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشگاه مفید
1392، اقتدارگرایی دینی در ایران معاصر، شخصی
۱۳۸۸، بازسازی و عقلانی اجتهاد در حوزه علمیه معاصر قم، شخصی
۱۳۸۷، صورتبندی اندیشیه سیاسی معاصر عرب، پژوهشگاه علوم واندیشه سیاسی
۱۳۸۴، تاریخ اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران، معاونت پژوهشی دانشگاه مفید
۱۳۷۶، مبانی نظری حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۳۷۵، آسیب شناسی اندیشه سیاسی در حوزه تفکر شیعی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۸) افتخارات علمی :
پژوهشگر برگزیده گنگره دین پژوهان با رتبه نخست در سال ۱۳۸۲ برای پژوهش اسلام سنت و دولت مدرن
پژوهشگر برگزیده گنگره دین پژوهان با رتبه نخست در سال ۱۳۸۱برای پژوهش مبانی نظری حقوق بشر از دیدگاه اسلام ودیگر مکاتب
۹) تدریس ها و دوره های آموزشی
الف) کارشناسی علوم سیاسی
تاریخ اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران، کارشناسی از سال ۱۳۷۵
تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب (الف)، کارشناسی از سال ۱۳۷۵
تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب (ب)، کارشناسی از سال ۱۳۷۵
تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، کارشناسی از سال ۱۳۷۶
نظام سیاسی و دولت در اسلام، کارشناسی از سال ۱۳۷۶
دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام،کارشناسی از سال ۱۳۷۵
تاریخ تحول دولت در اسلام، کارشناسی از سال ۱۳۷۵
اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران معاصر، کارشناسی از سال ۱۳۸۷
حقوق بشر و دموکراسی، کارشناسی از سال ۱۳۸۴
ب) ارشد علوم سیاسی
سمینار افکار سیاسی غرب (الف)، کارشناسی ارشد، از سال ۱۳۸۱
سمینار افکار سیاسی در ایران و جهان اسلام، ارشد، از سال ۱۳۸۱
سمینار افکار سیاسی غرب (ب)، ارشد، از سال ۱۳۸۲
فقه سیاسی ، ارشد، از سال ۱۳۸۰
نظریه های جدید در علم سیاست، ارشد، از سال ۱۳۸۴
روش تحقیق، ارشد، از سال ۱۳۸۶
زبان پیش نیاز ارشد (الف) و (ب) از سال ۱۳۸۶
پ) ارشد حقوق بشر
1. دولت و حقوق بشر از سال 1388
2. حق تعیین سرنوشت سال 1394
 ت) فلسفه دین
1. دین و سیاست از سال 1389
ث) ارشد حقوق عمومی
1. آزادی های عمومی سال 1394
ج) ارشد شیعه شناسی
1. اندیشه سیاسی شیعه ، سال 1388
چ) دکتری علوم سیاسی
1. اندیشه های سیاسی در ایران از سال 1394    
۱۰)  هدایت و مشاوره  پایان نامه
راهنمایی بیش از ۷۰ رساله در مقطع کارشناسی ارشد
مشاوره بیش از ۱۰۰ رساله در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
داوری بیش از ۱۰۰ رساله در مقطع کارشناسی ارشد    
11) برگزاری کارگاه های علمی:
کارگاه علمی مقاله نویسی، دانشگاه مفید 1394
کارگاه علمی روش تحقیق و مقاله نویسی، دانشگاه ادیان، 1388 

 منابع مطالعاتی پیش نهادی

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com